แฟร์ แฟร์ เพลงใหม่ล่าสุดของ พิจิกา แฟนๆที่ชื่นชอบ พิจิกา เตรียมฟังเพลง แฟร์ แฟร์ Fair Fair ที่อยู่ในอัลบั้ม Pijika เร็วๆ นี้แน่นอน ลองฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง แฟร์ แฟร์ ขับร้องโดย พิจิกา จากอัลบั้ม Pijika ดาวน์โหลดเพลง เนื้อเพลง แฟร์ แฟร์ พิจิกา ผู้จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ ในประเทศไทย ได้แก่ คณะสังคมศาสตร์ สาขาบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารงานยุติธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แฟร์ แฟร์ พิจิกา หากเพื่อนๆชื่นชอบเพลง แฟร์ แฟร์ สามารถกดเพื่อให้คะแนนเพลง แฟร์ แฟร์ พิจิกา ช่วยกันให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ

Advertisements